dilluns, 28 de setembre de 2009

Momo Arts decora el monogràfic de Xile dins la 29a Fira de Calella i l'Alt Maresme

"Moai" de l'Illa de Rapa Nui o Illa de Pascua
(Puliuretà, paper de diari i cola viníl.lica)

Momo Arts decora el monogràfic de Xile dins la 29a Fira de Calella i l'Alt Maresme - La cerimònia que no estava prevista


Imatges de la cerimònia que no estava prevista dins els actes, la col.locació d'uns ulls al "moai" com a despedida de la Fira.

Els membres de la "Asociación Toteva Rapa Nui", inspirats pels moais (van destacar la fidelitat amb els autèntics!) ens van demanar el primer dia de la Fira si hi hauria la possibilitat de fer uns ulls per a un moai i així dur a terme una cerimònia ancestral... i Momo Arts va acceptar el petit repte encantat.
El respecte, la passió i l'energia que la "Asociación Toteva Rapa Nui" ens va mostrar per la seva enigmàtica Illa ens va contagiar... la cerimònia fou un altre moment màgic

Momo Arts decora el monogràfic de Xile dins la 29a Fira de Calella i l'Alt Maresme - Anècdotes

 
En Phillippe, Director artístic de l'Associació Grup de música i dansa de Rapa Nui "Vai a Heva ote Henua" proposa el primer dia de la Fira que li fem uns ulls per als moais, d'aquesta manera ells podrien dur a terme una cerimònia no prevista dins els actes, i que a més seria una bona despedida de la Fira... s'accepta l'idea!Alguns polítics aprofiten el decorat de Momo Arts per fer-se entrevistes

Momo Arts decora el monogràfic de Xile dins la 29a Fira de Calella i l'Alt Maresme

Ja dins el recinte de la Fira de Calella i l'Alt Maresme,"Moais" montats i banderoles amb iconografia Xilena penjades entre els arbres

Momo Arts decora el monogràfic de Xile dins la 29a Fira de Calella i l'Alt Maresme

Entrevista al diari de la Fira de Calella i l'Alt Maresme

Momo Arts decora el monogràfic de Xile dins la 29a Fira de Calella i l'Alt Maresme

"Moais" de l'Illa de Rapa Nui o Illa de Pascua

Momo Arts decora el monogràfic de Xile dins la 29a Fira de Calella i l'Alt Maresme
"Moais" de l'Illa de Rapa Nui o Illa de Pascua

Momo Arts decora el monogràfic de Xile dins la 29a Fira de Calella i l'Alt Maresme

Procés "moais" de l'Illa de Rapa Nui o Illa de Pascua

Momo Arts decora el monogràfic de Xile dins la 29a Fira de Calella i l'Alt Maresme
Banderoles amb iconografia Xilena i jugant amb els colors de la seva bandera
(780 unitats repartides en 130 punts)

Maquetes presentades per a la decoració 29a Fira de Calella-Monogràfic de Xile - Moais de l'illa Rapa Nui o de Pascua
Maqueta dels Moais de l'illa de Rapa Nui o de Pascua.

Maquetes presentades per a la decoració de la 29a.Fira de Calella-Monogràfic de Xile - La Patagònia XilenaMaqueta de la Patagònia, al sur de Xile. Malauradament aquest projecte es va descartar.